प्रेस विज्ञप्ति -"प्रदेश सभाको चालु अधिवेशन अन्त्य सम्बन्धमा"