निजामती सेवा दिवस-२०७५ को अवसरमा वृक्षारोपण कार्यक्रम सम्पन पश्चात सामुहिक फोटो लिदै कर्मचारी परिवार

फोटो
photo