प्रदेश सभाको हिउदे अधिवेशन आव्हान सम्बन्धमा जारी गरिएको -प्रेस विज्ञप्ति