कर्मचारी विवरण

फोटो नाम पद फोन नं इमेल
श्री गोपीप्रसाद घिमिरे नि.सचिव ९८४२४०५५९७
श्री पुष्प बहादुर थापा शाखा अधिकृत ९८४१५४६७३६
श्री राजेन्द्र प्रसाद पोखरेल शाखा अधिकृत ९८५२०३३५९८
श्री रीता खतिवडा शाखा अधिकृत . ९८५२६५५७७५
श्री माधव प्रसाद आचार्य लेखा अधिकृत ९८४९५९०८३०
श्री चुडामणी गुराँगाई कम्प्यूटर अधिकृत ९८४१२९९३७४
श्री रामकृष्ण पाठक कानून अधिकृत ९८४९२७५९६८
श्री चूडामणी गौतम नायब सुब्बा ९८४२१६२२८२
श्री कोमल दाहाल कम्प्यूटर अपरेटर ९८४२०३३२१४
श्री निर्मल काफ्ले कार्यालय सहयोगी ९८४२१८६०२२
श्री तेज बहादुर कार्की कार्यालय सहयोगी ९८४२२८०४०५
श्री शिवशंकर मण्डल कार्यालय सहयोगी ९८१७३७०८३७