प्रेस विज्ञप्ति

शिर्षक अार्थिक वर्ष दस्तावेज मिति
प्रदेश सभाको हिउदे अधिवेशन आव्हान सम्बन्धमा जारी गरिएको -प्रेस विज्ञप्ति ०७५/०७६ 01/20/2019 - 15:52
प्रेस विज्ञप्ति -२०७५/१०/०६ ०७५/०७६ 01/20/2019 - 15:46
प्रेस विज्ञप्ती ०७५/०७६ 11/19/2018 - 15:45
प्रदेशको कर तथा गैरकर राजस्व लगाउने/उठाउने ,विधेयक -प्रमाणिकरण सम्बन्धमा !! ०७५/०७६ 11/18/2018 - 12:26
सिंचाई व्यबस्था विधेयक २०७५ -प्रमाणिकरण सम्बन्धमा ०७५/०७६ 11/15/2018 - 15:38
विधयेक प्रमानिकिकरण ! ०७५/०७६ 11/01/2018 - 11:53
प्रेस विज्ञप्ति -"प्रदेश सभाको चालु अधिवेशन अन्त्य सम्बन्धमा" ०७५/०७६ 10/09/2018 - 16:18
विज्ञप्ति -"वित्त ब्यबस्थापन विधेयक ,२०७५" प्रमाणिकरण सम्बन्धमा ०७५/०७६ 10/07/2018 - 11:05
विज्ञप्ति -विधेयक प्रमाणीकरण !! ०७५/०७६ विज्ञप्ती ६।१४.pdf 09/30/2018 - 16:02
विज्ञप्ति ०७५/०७६ 08/30/2018 - 12:10